Pozwolenie na broń

Dzięki członkostwu w naszym Klubie macie prawo do uzyskania pozwolenia na broń palną. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić. Oczywiście jesteśmy od tego aby pomóc każdemu z Członków na każdym etapie. Na dole jest sporo tekstu ale ogólnie uzyskanie pozwolenia jest baaardzo proste:

KROK 1 – Zapisz się do klubu
KROK 2 – Po trzech miesiącach zdaj egzamin na Patent Strzelecki

Patent strzelecki jest dokumentem potwierdzającym opanowanie podstawowych umiejętności posługiwania się bronią palną. Zaświadcza także o posiadaniu kompetencji do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim. Wydawany jest w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa. Patent strzelecki uprawnia do

Uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, w której został wydany;
Ubiegania się o wydanie licencji zawodniczej PZSS;
Ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego;
Ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych.Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:

Egzamin na patent strzelecki składa się z części teoretycznej i praktycznej. Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 400 zł ( niezależnie od ilości zdawanych dyscyplin więc warto podchodzić jednocześnie do wszystkich trzech – t.j. pistolet, karabin oraz broń gładkolufowa).

Warunki do zdania egazminu:

ukończenie przez wnioskodawcę 18 tego roku życia;
przynależność do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy;
złożenie organizatorowi egzaminu prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego podpisanego przez kierownika klubu sportowego Pawła Zbierskiego (pawel@bunkier.pro 609 310 777) wraz z kopią opłaty oraz zaświadczeniem lekarskim w zakresie przeciwskazań do uprawienia sportów strzeleckich (zazwyczaj możliwe do uzyskania w trakcie egzaminów- należy potwierdzić u organizatora lub u Pawła Zbierskiego)
Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna jest przeprowadzana w formie testu składającego się z pytań wielokrotnego wyboru. Obejmuje sprawdzenie znajomości z zakresu: 1. Obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie, 2. Zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową 3. Regulaminów strzeleckich 4. Budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych 5. Znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią
Część praktyczna jest przeprowadzana na strzelnicy. Osoba ubiegająca się o więcej niż jedną dyscyplinę musi zdać część praktyczną osobno dla każdej z nich.

Egzamin praktyczny

Część praktyczna obejmuje: 1. Sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy, 2. Sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania, a także postępowania w przypadku jej niesprawności. 3. Sprawdzian strzelecki

KROK 3
Odebranie –dostarcza Poczta Polska listem poleconym-dokumentu Patent Strzelecki

KROK 4 – Licencja

W celu uzyskania licencji musisz wysłać kopię patentu drogą mailową lub dostrczyć do kierownika klubu sportowego oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za licencję (wpłata na konto PZSS 50zł). Reszta należy do nas i w Twoim imieniu klub występuje o licencję. Licencja uprawnia do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach. Wydawana jest na rok kalendarzowy i co roku należy ją odnawiać na kolejny rok. Do utrzymania licencji trzeba wyrobić tzw. starty w zawodach. Cztery starty dla dyscypliny wiodącej (najczęściej pistolet), po dwa starty w pozostałych dyscyplinach (karabin i strzelba). Razem należy wystartować osiem razy, co często da się zrealizować biorąc udział 3 razy w roku w zawodach organizowanych przez BUNKIER

KROK 5 – Skompletowanie dokumentów (patent i licencja / zaświadczenie z BUNKRA / badania lekarskie)

a) Patent i Licencja PZSS:PZSS działa w miarę sprawnie przy wydawaniu dokumentów, ale będzie trzeba poczekać kilka tygodni na wystawienie patentu i licencji.

b) Zaświadczenie o przynależności do klubu sportowego:otrzymasz zaświadczenie z BUNKRA o przynależności do klubu sportowego. 
Zaświadczenie o członkostwie w klubie jest jedną z rzeczy wymienionych w Ustawie o broni i amunicji, które wyczerpują „ważne przyczyny posiadania broni”.

c) Zaświadczenie od lekarza i psychologa:członkowie naszego klubu zapraszani są na badania w firmie Centrum Badań Psychologicznych Sylwia Molska T. 663 094 106 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Badania kosztują w zależności od pakietu jaki Klubowicz u nas wykupił. Uzyskane dokumenty o przejściu badań lekarskich ważne są tylko 3 miesiące, dlatego nie można tego terminu przeciągnąć i trzeba złożyć podanie o pozwolenie w czasie gdy są ważne. Jeśli nie złożyliśmy wniosku w tym czasie to tracą ważność i należy je powtórzyć.

KROK 6 – Napisz wniosek o wydanie pozwolenia na broń (wzory do pobrania na naszej stronie)
Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji wskazuje: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego. Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to my musimy wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń. Jeżeli spełniamy powyższe kryteria, opisaliśmy je we wniosku i jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań do wydania nam pozwolenia na broń. Organy Policji mogą natomiast ograniczyć ilość jednostek broni, na jakie wydaje pozwolenie w przypadku braku szczegółowego uzasadnienia potrzeby posiadania każdej wnioskowanej jednostki. Dlatego warto dokładnie rozpisać ile jednostek chcemy i do jakich konkurencji planujemy ją wykorzystywać. Tak przygotowany dokument proponujemy dostarczyć osobiście do WPA Łódź przy ulicy Sienkiewicza. Pracują tam bardzo pomocni i przyjaźni ludzie i składanie dokumentów nie jest w żadnym stopniu kłopotliwe. Decyzja zostanie wydana w ciągu 1-2 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową.
Kopia patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu).
Kopia licencji (oryginał do wglądu).
Oryginał zaświadczenia o przynależności do klubu strzeleckiego lub poświadczona za zgodność kopia
Oryginał zaświadczenia lekarskiego lub poświadczona za zgodność kopia /proponujemy zrobić sobie kopię/
Oryginał zaświadczenia psychologicznego /proponujemy zrobić sobie kopię/
Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta Łódź /lub miasta właściwego dla miejsca zamieszkania/
Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm.
Wykaz startów wydany przez kluby sportowe, w których startowaliśmy w zawodach – nieobowiązkowo

Pozwolenie na broń – przywileje i obowiązki
Na podstawie samego pozwolenia, nie kupisz w sklepie z bronią nawet amunicji, to jeszcze nie koniec formalności. Pozwolenie na broń do celów sportowych uprawnia Cię do przechowywania i noszenia odpowiedniego rodzaju i ilości broni wskazanej w pozwoleniu oraz do wystąpienia z wnioskiem o wydanie promesy na jej zakup. Zgodnie z rozporządzeniem musisz zaopatrzyć się w sejf co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450 Zachęcamy do zakupów w zaprzyjaźnionym sklepie sejfy.pl u Pana Jacka Kałwa gdzie dla naszych klubowiczów przygotowane ciekawe rabaty i promocje Broń w sejfie przechowuje się rozładowaną z odłączonym magazynkiem. Inaczej sprawa ma się do przewozu. Ku zadowoleniu wszystkich posiadaczy od dnia 1 listopada 2014r. broń palną do celów sportowych można nosić załadowaną, w kaburze lub futerale, możliwie blisko ciała i w sposób jak najmniej widoczny. Kolejnym obowiązkiem osoby posiadającej pozwolenie jest systematyczne badanie stanu zdrowia. Raz na na 5 lat oryginał orzeczenia lekarza psychiatry i psychologa musisz uzupełnić w WPA. Wszystkie Twoje obowiązki mogą i będą podlegały kontroli Policji. Tą funkcję pełni dzielnicowy komendy rejonowej odpowiedniej dla miejsca Twojego zamieszkania.

Krok 7
Promesa, zakup i rejestracja broni palnej do celów sportowych

Na podstawie swojego pozwolenia wnosisz o wydanie promesy na zakup broni w WPA (w sekcji „dokumenty do pobrania”).
Ten dokument upoważnia Cię do zakupu broni w koncesjonowanym sklepie
Koszt wydania pojedynczej promesy to 17zł. Możesz wnieść o wydanie jednej promesy na zakup takiej ilości broni, na jaką masz pozwolenie. Rozsądnie jest wnieść o wydanie kilku promes na pojedyncze egzemplarze. Pozwoli Ci to zrealizować zakupy w różnych sklepach i różnych terminach. Sama promesa wydawana jest bezterminowo. Bez względu na wielkość zakupów promesę zostawiasz u sprzedawcy.

Z oryginałem promesy, dowodem osobistym i wypchanym portfelem udajesz się do sklepu. Większość promes wydawana jest na zakup konkretnego rodzaju broni wraz z amunicją do niej. W takim przypadku, zwłaszcza podczas pierwszego zakupu warto przy okazji zaopatrzyć się w zapas amunicji. Dokumentem upoważniającym Cię w przyszłości do zakupu amunicji będzie legitymacja posiadacza broni. Aby tzw. czerwoną książeczkę dostać, musisz w ciągu 5 dni kalendarzowych zarejestrować zakupioną broń w WPA. Legitymacja zostanie wydana do 14 dni od chwili rejestracji broni.

Strzelnica BUNKIER

Ul. Łaska 5, 98-222 Zduńska Wola

Strzelnica BUNKIER

Dane adresowe
ul. Łaska 5, 98-220 Zduńska Wola

Dane kontaktowe
tel. +48 609 350 886

pawel@bunkier.pro